Björn Tingberg AB

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdomar. Jag är också legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård. Jag har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga i olika verksamheter och inom olika inriktningar.

Läs mer »
Image

Psykoterapi

Som terapeut är jag psykodynamiskt inriktad men förhåller mig integrativt till flera modeller av teorier och metoder. Under min grundläggande utbildning (Steg 1) gick jag på ett utbildningsinstitut (SAPU) som undervisade i flera olika metoder och med inriktning på relationell- och affektfokusterapi. På min fortsatta legitimationsgrundande psykoterapeutiska utbildning (Steg 2) fokuserades det på psykodynamiska metoder.

Läs mer »
Image

Utbildning

Ämnen som jag föreläser om är:

  • Fysiskt våld mot barn och sexuella övergrepp mot barn.
  • Barn och försummelse.
  • Hur samtalar man med utsatta eller traumatiserade barn.
  • Samverkan mellan myndigheter.
  • Barn och trauma.
  • Behandling av potentiella trauman.

Läs mer »
Image

Handledning

I handledning arbetar vi tillsammans med dilemman, processer eller enskilda situationer på ett sätt där deltagarna bidrar med sina egna frågeställningar och reflektioner. Med handledning kan man förstå och utmana sina egna beteenden och tankemönster och därigenom växa i sin yrkesroll.

Läs mer »
Image