Image

Psykoterapi

Som terapeut är jag psykodynamiskt inriktad men förhåller mig integrativt till flera modeller av teorier och metoder. Under min grundläggande utbildning (Steg 1) gick jag på ett utbildningsinstitut (SAPU) som undervisade i flera olika metoder och med inriktning på relationell- och affektfokusterapi. På min fortsatta legitimationsgrundande psykoterapeutiska utbildning (Steg 2) fokuserades det på psykodynamiska metoder.

Psykodynamisk terapi har sin grund i psykoanalysen och har utvecklats under de senaste 100 åren. Inom den psykodynamiska terapin ägnar man sig i stor utsträckning åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i livet. Varje människas liv är unikt och därför utformas den psykodynamiska terapin individuellt och följer inte en i förväg bestämt manual. Det är därför en psykodynamisk terapi kan variera i längd, från några månader till flera år. En viktig del inom den psykodynamiska terapin är att synliggöra mönster som bärs med genom livet och som ibland kan ställa till det för oss. I arbetet med att utforska känslor, behov och relationer kommer en psykodynamisk psykoterapi handla om att förstå en människas livshistoria samtidigt som man arbetar med problem som upplevs här och nu.

Hur det går till

Efter att ha tagit kontakt per telefon eller via mail kommer du på tre stycken samtal där vi gemensamt undersöker dina problem och dina önskemål och tankar kring vad du behöver hjälp med. Efter de tre samtalen diskuterar vi hur vi vill fortsätta. En del önskar påbörja en samtalskontakt där vi ses en gång i veckan under en längre tid medan andra önskar en kortare samtalskontakt omfattande 5-15 samtal.

Det kostar 1200 kronor per session (45 minuter). Vid återbud 24 timmar innan besöket utgår inget arvode, senare avbokningar/återbud eller uteblivande debiteras fullt pris.

Image