Image

Utbildning

Jag har föreläst under många år och i många olika sammanhang och för en mängd olika verksamheter och myndigheter.

Ämnen som jag föreläser om är:

 • Fysiskt våld mot barn och sexuella övergrepp mot barn.
 • Barn och försummelse.
 • Hur samtalar man med utsatta eller traumatiserade barn.
 • Samverkan mellan myndigheter.
 • Barn och trauma.
 • Behandling av potentiella trauman.

Jag har sedan 2003 skapat och byggt olika utbildningar på universitet och högskolor, främst på Karolinska Institutet och Linköpings Universitet. Det har blivit en mängd olika ”poängskurser” genom åren och här följer exempel på några av de:

 • Barn och trauma, 7,5 hp
 • Barn som far illa, 7,5 hp
 • Hälsobefrämjande och förebyggande föräldraskapsstöd, 7,5 hp
 • Våld i nära relationer, 3 hp
 • Barn, unga och sexuell övergreppsproblematik, 7,5 hp
 • Att möta ensamkommande barn och unga, 4.5 hp

Jag har varit medförfattare till ett par böcker och skrivit kapitel i flera andra. Samtliga handlar på olika sätt om barn som far illa och hur man på bästa sätt kan upptäcka, samtala och stödja barn som har erfarenheter av potentiellt traumatiska händelser. Här följer exempel på böcker jag medverkat i:


Kunskapsöversikt om försummelse.
Image

https://www.barnafrid.se/kunskapsbank/kunskapsoversikt-om-forsummelse/

Barn, unga och trauma – att upptäcka, förstå och stödja. 2019. Natur och kultur.
Image

https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/barn-unga-och-trauma/

Barnet i vården. 2003. Liber
Image

https://www.bokus.com/bok/9789147052004/barnet-i-varden/

Sårbara barn – att vara liten, misshandlad och försummad, 2006, Gothia bokförlag
Image

https://www.bokus.com/bok/9789172054905/sarbara-barn-att-vara-lite-misshandlad-och-forsummad/

Pediatrisk omvårdnad, 2015, Liber
Image

https://www.bokus.com/bok/9789147115099/pediatrisk-omvardnad/

Kommunikation med barn och unga i vården, 2014, Liber
Image

https://www.liber.se/Hogskola/Socialt-arbete/Profilomraden/Barn-ungdom-och-familj/Kommunikation-med-barn-och-unga-i-varden/

Boken om barnahus – samverkan med barnet i centrum. 2009. Gothia förlag
Image

https://www.bokus.com/bok/9789172056312/boken-om-barnahus-samverkan-med-barnet-i-centrum/

Sedan har jag också skrivit en avhandling om barn som far illa, 2010, på Karolinska Institutet

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/40316


Tjänster jag erbjuder inom utbildning

Om du eller din verksamhet vill ha en föreläsning eller en hel utbildningsserie så kan vi diskutera fram en bra lösning på nivå och ämne.

Kostnaden för föreläsningar eller utbildningsinsatser utgår från ett arvode på 18000 kronor för en halvdag, men priset kan komma att variera beroende på situation, organisation och sammanhang.

Image