Image

Publikationer

Jag är författare till flera läromedel och böcker och har dessutom skrivit enstaka kapitel i flera andra. Samtliga handlar på olika sätt om barn som far illa och hur man på bästa sätt kan upptäcka, samtala och stödja barn som har erfarenheter av potentiellt traumatiska händelser. Här följer exempel på böcker jag medverkat i:


När små barn far illa: fysiskt våld, försummelse och sexuella övergrepp, 2021. Gothia Kompetens AB.
Image

https://www.adlibris.com/se/bok/nar-sma-barn-far-illa-fysiskt-vald-forsummelse-och-sexuella-overgrepp

Kunskapsöversikt om försummelse.
Image

https://www.barnafrid.se/kunskapsbank/kunskapsoversikt-om-forsummelse/

Barn, unga och trauma – att upptäcka, förstå och stödja. 2019. Natur och kultur.
Image

https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/barn-unga-och-trauma/

Barnet i vården. 2003. Liber
Image

https://www.bokus.com/bok/9789147052004/barnet-i-varden/

Sårbara barn – att vara liten, misshandlad och försummad, 2006, Gothia bokförlag
Image

https://www.bokus.com/bok/9789172054905/sarbara-barn-att-vara-lite-misshandlad-och-forsummad/

Pediatrisk omvårdnad, 2015, Liber
Image

https://www.bokus.com/bok/9789147115099/pediatrisk-omvardnad/

Kommunikation med barn och unga i vården, 2014, Liber
Image

https://www.liber.se/Hogskola/Socialt-arbete/Profilomraden/Barn-ungdom-och-familj/Kommunikation-med-barn-och-unga-i-varden/

Boken om barnahus – samverkan med barnet i centrum. 2009. Gothia förlag
Image

https://www.bokus.com/bok/9789172056312/boken-om-barnahus-samverkan-med-barnet-i-centrum/

Sedan har jag också skrivit en avhandling om barn som far illa, 2010, på Karolinska Institutet

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/40316


Image