Image

Björn Tingberg AB

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdomar. Jag är också legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård. Jag har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga i olika verksamheter och inom olika inriktningar.

Det område som jag arbetat allra mest inom är barn som far illa och barn som utsatts för potentiellt traumatiska händelser i barndomen. Jag har arbetat mycket i det som kallas Barnahusverksamheten och varit med och byggt upp Sveriges första sjukhusanslutna barnskyddsteam. Båda de verksamheterna handlar mycket om barns utsatthet och om samverkan mellan olika myndigheter.

Jag har sedan flera år tillbaka en egen psykoterapiverksamhet med lokaler på Idungatan 14, helt nära Odenplan. Där träffar jag barn, ungdomar och unga vuxna för samtal. Jag träffar också vuxna för psykoterapier eller stödsamtal.

Jag har vid sidan av detta arbetat i många år med utbildning, främst i samarbete med Karolinska Institutet men också med andra universitet och högskolor. Jag har varit kursledare och examinator till ett stort antal uppdragsutbildningar inom ämnet barn som far illa. Efter att ha forskat och haft en akademisk karriär inom området arbetade jag som lektor på Barnafrid på universitet i Linköping. Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter om barn som far illa.

Ett annat område som jag befunnit mig i är handledning. Jag har främst handlett sjukvårdspersonal och grupper inom den slutna somatiska vården. Men även här finns möjlighet att arbeta med handledning med personalgrupper som möter utsatta barn inom andra verksamheter eller myndigheter som socialtjänsten eller förskola/skola.

Image