Image

Handledning

I handledning arbetar vi tillsammans med dilemman, processer eller enskilda situationer på ett sätt där deltagarna bidrar med sina egna frågeställningar och reflektioner. Med handledning kan man förstå och utmana sina egna beteenden och tankemönster och därigenom växa i sin yrkesroll.

Jag har genom åren mest handlett grupper inom hälso- och sjukvården men arbetsgrupper inom omsorg, behandling och socialt arbete kan var aktuellt.

Individuell handledning kostar 5000 kr per tillfälle à 1,5 timmar. Priset för handledning i grupp diskuteras beroende på uppdrag.

Image